• Vragen VVD over de fietsenstalling bij het station ( maar ook het zwembad )

  © Amoureus Media / Wesley Boots

  01 juni − Al enige jaren zijn er bij de fietsenstalling stadion Hoogkarspel veel diefstal en vernielingen van fietsen die daar gestald zijn. Afgelopen maandag was het dieptepunt . Naar schatting 25 fietsen zijn in brand gestoken en vernield. Ook het naastgelegen Streekbad is periodiek slachtoffer van vandalisme. Voor de VVD is de grens nu bereikt. Lees verder

 • Aanpak Nieuweweg

  25 februari − Moet er haast gemaakt worden met de aanpak van de Nieuweweg of moeten we zo verstandig mogelijk omgaan met deze complexe problematiek? Lees verder

 • Wat hebben we onder meer bereikt?

  25 januari − Sinds 17 april 2014 maakt de VVD deel uit van het college van de gemeente Drechterland. Het college van Burgemeester en Wethouders bestuurt de dagelijkse praktijk van de gemeente. De afgelopen 4 jaar is er hard gewerkt en veel bereikt. Lees verder

 • Drechterland is groter dan Hoogkarspel

  23 januari − In de raadsvergadering van 22 januari besprak de raad de motie van PDL over een tweede dorpsbos voor Hoogkarspel. VVD Drechterland was tijdens de RTG-vergadering op 8 januari al heel duidelijk over dit onderwerp en was tegen de motie. Lees verder

 • De SED in het nieuws

  15 december − Ruim vier jaar geleden hebben de gemeenteraden van Stede broec, Enkhuizen en Drechterland besloten om de drie ambtelijke organisaties te laten fuseren. Het CDA Drechterland heeft toen als voorwaarde gesteld dat er vanaf het begin extra moest worden bezuinigd. Deze bezuiniging breekt ons nu op. Eerst werd vanuit de organisatie gevraagd om een bedrag van 1,6 miljoen Euro, maar daar gingen de raden niet mee akkoord. De raden vonden dit een slag in de lucht, net als de bezuiniging die vanaf het begin was opgelegd. Lees verder

 • Verkiezingsprogramma VVD Drechterland 2018-2022

  10 december − Hierbij willen wij u het verkiezingsprogramma 2018-2022 van de VVD van de gemeente Drechterland aanbieden. Lees verder

 • De VVD Drechterland presenteert de officiële kandidatenlijst

  10 december − De VVD Drechterland presenteert de officiële kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Lees verder

 • VVD vindt € 100.000,= per jaar genoeg voor duurzame energiemaatregelen

  10 november − Tijdens de raadsvergadering van 26 juni heeft de VVD de motie gesteund om het subsidieplafond te verhogen tot € 100.000,=. Een motie die aangeeft dat de VVD het onderwerp duurzame energiemaatregelen zeer belangrijk vindt en daarom positief is om dit subsidieplafond van € 20.000,= naar €100.000,= te verhogen. Tijdens de vergadering heeft de VVD aangegeven voor twee jaar lang € 100.000,= te willen uittrekken voor deze maatregelen. Lees verder

 • Het Drechterlandse project Vitale Dorpen heeft landelijke aandacht gekregen.

  © Gemeente Drechterland

  06 november − Onze VVD-wethouder George Besseling zegt hierover; "Vitale Dorpen; een proeftuin voor nieuwe vormen van besturen en burgerparticipatie waarmee dit college een begin heeft gemaakt" Lees verder

 • VVD roept op naar onderzoek hoogte afvalstoffenheffing

  03 november − In Westfriesland zijn de kosten voor afvalstoffenheffing al enige jaren bijzonder hoog ten opzichte van de rest van Nederland. Wij als fractie van VVD Drechterland hebben hier meerdere keren opheldering over gevraagd en tot dusver is het ons nog steeds niet duidelijk waarom deze kosten zo hoog zijn. Lees verder

 • Kadernota 2017 – 2021

  17 juli − Maandag 26 juni werd de kadernota 2017 – 2021 door de Gemeenteraad vastgesteld. Het financieel beeld ziet er voor de toekomst van de gemeente gunstig uit. Er is een klein tekort voor 2017 voorspeld door het college en een klein overschot voor 2018. Gezien het feit dat er in 2016 ongeveer 1 miljoen is overgehouden, grotendeels veroorzaakt door incidentele meevallers, is het tekort voor 2017 prima te verantwoorden. Lees verder

 • € 500.000 beschikbaar voor Project Vitale Dorpen in Drechterland

  © Gemeente Drechterland

  06 juli − Tijdens de raadsvergadering van maart hebben wij een belangrijkste pijler uit het collegeprogramma besproken namelijk : De Uitkomst Plannen Project Vitale Dorpen. Er is veel werk verzet door ons college, de betreffende ambtenaren maar vooral toch door onze eigen inwoners zelf . Tijdens de sessies is er veel ter sprake gekomen . Van al deze informatie zijn plannen gemaakt die door de Allianties uit alle kernen zijn opgepakt en verwerkt zijn in mooie dorpsplannen. Als VVD ondersteunen deze plannen en nog belangrijker ; De VVD is bereid een aanzienlijk bedrag voor al onze kernen ter beschikking te stellen. Lees verder

 • De SED problemen

  16 maart − De VVD fractie kreeg in de loop van 2016 signalen dat het niet zo geweldig liep binnen de SED. Wij hebben toen ook het initiatief genomen om eens als raad in een ongedwongen sfeer met leidinggevenden van de SED in gesprek te gaan over mogelijke problemen. Helaas is dit toen niet geworden wat wij voor ogen hadden, maar kregen wij van de leidinggevenden presentaties over de werkzaamheden van de diverse afdelingen. Lees verder

 • Geen 30 miljoen voor nieuwe randweg in Hoogkarspel

  23 december − In de raadsvergadering van 19 december jl. kon de raad akkoord gaan met het voorstel voor verschillende verkeersscenario’s van Hoogkarspel Lees verder

 • Evaluatie collegeprogramma

  07 oktober − Ruim twee jaar na het ingaan van het collegeprogramma 2014-2018 ‘Daadkrachtig Vooruit met een veranderende samenleving’ heeft het college een tussentijdse balans opgemaakt. Lees verder

 • Kaders voor de huisvesting en opvang vluchtelingen en statushouders/vergunninghouders

  08 juli − In de raadsvergadering van 27 juni werd het agendapunt “vaststellen van kaders voor de huisvesting en opvang vluchtelingen en statushouders/vergunninghouders” besproken. Een opgave die wij als West-Friesland samen dienen op te lossen. Lees verder

 • Behandeling Kadernota in de gemeenteraad.

  08 juli − Afgelopen maandag is de kadernota behandeld in de raad. De opzet was anders dan normaal aangezien de raad nu zelf met voorstellen kon komen voor nieuw beleid en/of bezuinigingsvoorstellen. Lees verder

 • Subsidies : minder administratieve rompslomp en duurzamer richting toekomst

  09 juni − Naar aanleiding van een door onze raad aangenomen motie heeft er eind 2015 een thema avond plaatsgevonden over het huidige gehanteerde subsidiebeleid. Het gevolg is dat er nu een nieuwe notitie subsidiebeleid voor ons ligt. Al hoewel de VVD niet echt een voorstander is van het fenomeen subsidie wilden wij voor ons subsidiebeleid graag een uitzondering maken. Lees verder

 • Kippebillen Strandparty keert terug in Drechterland

  14 mei − Weet U het nog? In 2014 kwam er een einde aan de Kippebillen Strandparty door regeldruk. De VVD Drechterland was en is een groot voorstander van dit mooie feest. Nu keert het feest, tot onze vreugde, weer terug in Drechterland. Lees verder

 • Westfriese Kopstukken - VVD Wethouder George Besseling

  14 mei − Portretten over politici uit de zeven Westfrieze gemeentes, deze week met wethouder George Besseling van de gemeente Drechterland Lees verder